ΝΑΥΠΛΙΟTV.GR
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Έργα ανακαίνισης στο Γ.Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου – Διαγωνισμός

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ”» με Αναθέτουσα Αρχή την Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας   Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ:  206839).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26.04.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ

Σχετικά αρχεία:

-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ESPD ΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΣ ΚΗΜΔΗΣ

-6ΙΛΒ46ΜΩΝ1 ΨΞ4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Στις 8 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της έρευνας για τον τουρισμό στην Αργολίδα

Διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Ναυπλίου

Ποδηλατικό brevet 200 χιλιομέτρων με εκκίνηση από το Ναύπλιο για να τιμήσουν το Νικηταρά