ΝΑΥΠΛΙΟTV.GR
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Μάνος Περράκης προσλήφθηκε ως ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου

Δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων με εντολή δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρόσληψη του Εμμανουήλ Περράκη ως ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ναυπλιέων.

Αναλυτικά η απόφασηΜε την αριθμ. 182 /25.1.2024 απόφαση του Δημάρχου Ναυπλιέων Ν . Αργολίδας , που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α ) του άρθρου 58 του Ν.3852 / 2010 , 

β ) του άρθρου 163 του Ν.3584 /2007 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

γ) του άρθρου 28 του Ν.4305 /2014 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 26 του Ν.4440/2016 ,προσλαμβάνεται ο ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ , Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , ως Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της παρούσας δημοτικής περιόδου . 

Κύριο έργο του ανωτέρω θα είναι να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις, γραπτά ή προφορικά , για την επικουρία του έργου του Δημάρχου σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου καθώς και σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας , διαφάνειας και ενημέρωσης των δημοτών . 

Σχετική η αριθμ. 1198/16.1.2024 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων για την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης .

 * Αριθμός βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 7493711151 /25.1.2024 

* Αριθμός απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 13097 /12.2.2024 )

Με εντολή Γραμματέα Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

Νομικών Προσώπων Τρίπολης 

Αικατερίνη Καραγιάννη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Θανάσης Πανουτσόπουλος:  Το Ναύπλιο υποδέχεται το Run Greece ΒΙΝΤΕΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ενημερωτική δράση στο Ναύπλιο με θέμα «Πρόληψη για τον Σακχαρώδη Διαβήτη»

Ξεκίνησε το μεγάλο έργο για την σύνδεση της Αργολίδας με τον αυτοκινητόδρομο